Wahlaufruf auf Polnisch

TWÓRZMY TERAZ PRZYSZŁOŚĆ

28.10.2018 odbędą się wybory do parlamentu kraju związkowego (Landtag) w Hesji

Aktywne działanie zamiast przeczekiwania: to jest właśnie moje motto Drodzy Współobywatele.

Mieszkania, za które jesteśmy w stanie zapłacić, szkoły z super wyposażeniem, mniej nieodbywających się zajęć i lepsze kontakty między obszarem miejskim a wiejskim – to są właśnie moje najważniejsze założenia.

Jako Wasz premier od razu zajmę się tymi zadaniami. Do tego potrzebna jest jednak zmiana rządu. Po 19 latach rządów CDU w Hesji rozpęd stracił na prędkości. Partia ta przyczyniła się do tego, że wiele rzeczy pozostaje nierozwiązanych: stałe korki na ulicach, brak nauczycieli i stale wzrastające opłaty za czynsz obciążają wiele osób.

Zadbaj za pomocą swojego głosu o zmianę i powiew świeżego wiatru w Hesji – a ja obiecuję moje pełne zaangażowanie!

 

Pozdrawiam serdecznie

Wasz Thorsten Schäfer-Gümbel

5 POWODÓW, ABY WYBRAĆ SPD

1. Modernizacja naszych szkół.
Koniec z 19 latami zastoju inwestycyjnego – koniec z walącymi się budynkami, starą technologią i powolną rozbudową całodziennych szkół. Utworzymy szkoły, w których wszystkie dzieci będą miały tę samą szansę.

2. Lepsze połączenie miasta ze wsią
Inwestujemy w drogi i szyny, połączenia autobusowe i kolejowe oraz wspieramy obszar rolniczy. Przeciwdziałamy stałym korkom i przepełnionym autobusom oraz pociągom. Aby w przyszłości mieszkańcy mogli pracować i mieszkać tam, gdzie chcą.

3. Lepsze i darmowe żłobka i przedszkola.
Jesteśmy za całkowitym zwolnieniem z opłat dla dzieci w każdym wieku oraz całodzienną opieką w żłobkach i przedszkolach. Brak personelu trzeba koniecznie zwalczyć, a warunki pracy muszą ulec znacznemu polepszeniu.

4. Wzmacnianie integracji i współpracy.
Mieszkańcem Hesji jest ten, kto chce nim być: zwalczamy prawicowy ekstremizm, wrogość wobec cudzoziemców i dyskryminację. Chcemy, aby wszystkie osoby w Hesji otrzymały tę samą szansę i w tym celu chcemy m.in. ułatwić uznawanie zagranicznych dyplomów i świadectw.

5. Tworzenie mieszkań, za które jesteśmy w stanie zapłacić.
Mieszkanie to nie tylko kwestia społeczna. Dlatego też w ciągu kolejnych pięciu lat zbudujemy 30 000 dodatkowych, ekonomicznych mieszkań czynszowych, będziemy zwalczać spekulacje i lepiej chronić najemców.

Dbanie o lepsze szkoły i bezpłatne żłobki i przedszkola

Potrzebujemy szkół z najlepszym wyposażeniem. Rodzice są już zmęczeni brakiem kadry pedagogicznej i nieodbywającymi się zajęciami. Nauczyciele potrzebują odciążenia i szacunku. To samo dotyczy kadry pracowniczej w przedszkolach i żłobkach. Chcemy stworzyć dobre przedszkola i żłobki bez opłat. Naszym celem jest zapewnienie wszystkim dzieciom równych szans w życiu. CDU Hesja miała na to 19 lat. Nadszedł czas na zmianę!

Plan działania Thorstena Schäfer-Gümbela i SPD Hesja:

 • Nowoczesne szkoły z nowoczesnymi zajęciami.
 • Rzeczywiste zwolnienie z opłat – począwszy od żłobka aż do dyplomu mistrzowskiego lub dyplomu magistra.
 • Pedagogicznie sensowne, całodzienne oferty szkolne według rzeczywistego zapotrzebowania.
 • Dopasowane kształcenie kadry pedagogicznej i natychmiastowy program przeciwdziałania niewystarczającej liczbie nauczycieli i wychowawców.
 • Sprawiedliwe szanse na wykształcenie poprzez odpowiednie wspieranie wszystkich dzieci.

Lepsze połączenie miasta ze wsią

Hesja jest nieustannie opanowana przez korek na drogach. Każdego dnia. Chcemy w końcu położyć kres korkom w naszym kraju związkowym. W miastach, w aglomeracji, między miastami a obszarem wiejskim oraz

między poszczególnymi wsiami. W tym celu chcemy wzmocnić publiczną komunikacją podmiejską. Przez wiele lat nie inwestowano w ulice i szyny, teraz trzeba koniecznie to zmienić.

Plan działania Thorstena Schäfer-Gümbela i SPD Hesja:

 • Koniec z zastojem inwestycyjnym: corocznie 100 milionów euro więcej dla budownictwa drogowego!
 • Rozbudowa infrastruktury autobusowej i kolejowej oraz wprowadzenie możliwości dojeżdżania do pracy koleją.
 • Szybsze planowanie i budowa.
 • Oczyszczanie miast.
 • Lepsze połączenie z obszarem wiejskim.
 • Wyzwania należy traktować kompleksowo: ekonomiczne mieszkania budować tam, gdzie mieszkańcy chcą pracować – a miejsca pracy tworzyć tam, gdzie ludzie chcą mieszkać.

Mieszkanie nie może być dobrem luksusowym

Dlatego też stworzymy wiele ekonomicznych mieszkań czynszowych i będziemy chronić najemców przed przesadnymi podwyżkami czynszu. Zwalczamy dogłębnie wszelkie spekulacje. Przysłowiowe „cztery ściany” są w końcu przeznaczone do mieszkania. Zbudujemy w ciągu kolejnych pięciu lat 30 000 dodatkowych mieszkań dla osób z przeciętnymi i niskimi dochodami.

Nasz kraj związkowy dysponuje wieloma publicznymi działkami. Chcemy je szybko i ekonomicznie udostępnić w celu budowy ekonomicznych mieszkań.

Plan działania Thorstena Schäfer-Gümbela i SPD Hesja:

 • Najważniejsze działania: budowa, budowa, budowa!
 • Ograniczenie wzrostu czynszu w spółdzielniach mieszkaniowych kraju związkowego do jednego procentu rocznie.
 • Więcej pieniędzy na rzecz budownictwa mieszkaniowego o ustalonej cenie.
 • Większa ochrona dla najemców w sektorze prywatnym.
 • Większa odpowiedzialność w zakresie udostępniania gruntów publicznych.
 • Więcej korzystnych cenowo i dopasowanych do wieku mieszkań na terenach wiejskich.
 • Większe wsparcie dla osób samodzielnie budujących dom.